நடிகர் சூர்யா குடும்பம் க ருப்பு ப ணத்தை வெ ள்ளையாக்கும் தொழில் செ ய்கிறார்களா?.. நடிகை வெ ளியிட்ட ப ரப ரப்பு..!

சமீபகாலமாக பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி பிறகு தன்னை பிரபலம் என்று கூறி பல முன்னணி பிரபலங்கள் அரசியல் வா திகளை ப கைத்து வருகிறார் நடிகை மீராமிதுன்.

சில நாட்களுக்கு முன் திரிஷா தன்னை போல் போட்டோஹுட் செய்ய மார்ஃபிங் புகைப்படங்களை வெளியிட்டு வருகிறார் என்றும் நடிகர் விஜய், ரஜினிகாந்த் மீது ப டுமோ சமான ப திவினையும் வெளியிட்டு ப ரப ரப்பை ஏற்படுத்தினார்.

இதையடுத்து தன்னை வ ளரவிடாமல் தடுக்க பலர் மு டிவெடுத்து விட்டார்கள். அதில் ந டிகர் க மல்ஹாசனும் தா ன் என்று அவரையும் வ ம்புக்கு இ ழுத்து வ ருகிறார்.

மேலும் தற்போது சூரியா குறித்து அ திர வை க்கும் கு ற்றச்சாட்டினை வெ ளியிட்டு ப ரப ரப்பை ஏ ற்படுத்தியுள்ளார். சூரியா கு டும்பம் க ருப்பு ப ணத்தை வெ ள்ளையாக்கும் தொ ழிலினை செ ய்து வருவதாக கூறியுள்ளார்.

இதை பா ர்த்த நெட்டிசன் மீ ராமிதுனை க ண்டப டி தி ட்டித்தீ ர்த் தும் கே வள மா க விமர்சித்தும் வருகிறார்கள்.